عکس یادگاری کلاس سوم تصویر سازی هنرستان 9 دی سال 95-94

با تشکر از آقای کرمی که عکس ها را در اختیار ما گذاشتند

اسامی کلاس سوم تصویر سازی به همراه آقای مرتضی فتوحی

نام خانوادگی          نام

اجلالي لله لو           عليرضا

احساني ممان          امير حسين

اخلاقي جلده باخاني  علي

اکبري                  شاهين

 برونلي                محمد رضا

جبارزاده موثق        محمد رضا

حسين زاده بلقيس آباد       رضا

 حسينعلي زاده        رضا

حيدري                 ابوالفضل

خاکپور                 محمد امين

دميرچي                رضا

 رجبي                 امير

رمضاني               محمد رضا

صادقي بخي          احمد

عباسي                 محمد

غلامي                 رضا

قزويني                 سجاد

کرمي                   ابوالفضل

کشاورز حق وردي   امير حسين

لشکري                 مرتضي

مدني                   عليرضا

مرادي                  عبداله

مهدي زودلي          امين

ميرزازاده              علي

نجفي دلچه             رضا

يوسفي                 مهدي

                        

 

 

 

 

نظرات   

 
0 #1 مهدی عبدالهی 1395-03-12 05:56
کجاس فتوحی سال 91 دلمون واست تنگ شده اووف
بازگو کردن