کلاسی دوم و سوم تصویر سازی 92-1390

اسامي دانش آموزان کلاس دوم و سوم تصویر سازی 92- 1390 هنرستان 9دي و عطار نيشابوري با تشكر مرتضي فتوحي

 

عليرضا         آقائی

میثم              اله ویرن

رضا             امامی

توحید            ایامی

سعید             برق زدگان

علیرضا         جعفری

میلاد             خدائی

وحید             رحمانی

سبحان           رنجبرده

محمد             سرباز

داود              سلیمان حاه

سجاد             سلیمی

امیر              شاهدی

جاوید            صفری

محید             عبادی

محمد             فرامرزی

حسین            فرج الهی

امید              قهرمانی

حسین            کسروی

محمد             گلزاری

.سعید            محمد زاده

محسن           محمدی

علیرضا         مقدمی

سیاوش          ملارضا

سید محمد رضامیرعلیزاده

علی              نوتاش

حمزه             نورانی

علی              وحدتی


در مورد خود و دوستانتان اطلاع رساني كنيد نظر دهيد