كلاس دوم حسابداري مالي 88-1387

 اسامي دانش آموزان كلاس دوم حسابداري مالي 88-1387 هنرستان خيام 9دي و عطار نيشابوري با تشكر مرتضي فتوحي

 در مورد خود و دوستانتان اطلاع رساني كنيد نظر دهيد

 اجلالی برانقار حمید

باقرزاده جلدهباخانی ابراهیم

باقری امید

بیگدلی محمد رضا

تورانی سفیدی امید

جعفرزاده گلارلو وحید

جودی شیرین بلاغ مصطفی

حسنی وحید

حسینی شیخطبقی میر کاظم

راجب فرشاد

رجبی حسن

زنجیرانی حسین

سعادت امید

صادقی هسنیجه سعید

صارمی محمد

علی پور لادفی علی

فتحی نژاد میثم

قربانی آرش

کرمی حامد

کریمی احسان

گلیج آرش

گلیج ابراهیم

لطف الله زاده محمد

مرادی قله جوقی وحید

نوری علی

واعظی یوسف

یار محمدی حامد

نظرات   

 
0 #1 امید 1395-09-29 11:37
دوستتون دارم ازطرف امیدتورانی
بازگو کردن