كلاس سوم برنامه نويسي 87-1386

اسامي دانش آموزان كلاس سوم برنامه نويسي 87-1386  هنرستان 9دي و عطار نيشابوري با تشكر مرتضي فتوحي

 

در مورد خود و دوستانتان اطلاع رساني كنيد نظر دهيد

ابراهیمی  مصطفی

احمدی یاسر

بیگی نادر

بیگ ویردی زاده بهزاد

پیرسراندیب مهدی

حسن زاده قاسم

رسولی میثم

رضائی هفتخوانی مهرداد

رنجبر هادی

زارعی لغوث محمد

سلطانی رامین

عسگری میموندری محمد

علی نسب شیخ سرجمی وحید

عین اللهی سعید

غلام نژاد ششکل محمد

فرج اللهی علی آباد حمید

قبادی پور حسن

لطفی کورگاه حمید

مددزاده حجت

نبی زاده حامد

نصیری محمد

نقدی جعفر

اسوده سید سعید

ارفعی بابک

اسداللهی رحیم ابادی وحید

باقری میثم

بیات محسن

 

بیک ویردی زاده فرداد

پور عینی رامین

جهانی حمید

حسین زاده حامد

حسین علی زاده احسان

ربانی مجید

رحیمی نسب محسن

سلیمی صادق

شاه نازی توحید

شمسی وحید

عبداللهی فرید

فضلعلی علی

محمدی بهروز

محمودی مهدی

مشفق محمد

یونس زاده حمید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن